Advies van de kandidaatstellingscommissie begeleidende brief en concept lijst