16 mei 2017

Vergaderschema waterschapsfractie 2017

De vergaderingen van de PvdA-waterschapsfractie Scheldestromen vinden plaats in het kantoor van Waterschap Scheldestromen aan de Kanaalweg 1 in Middelburg. De vergaderingen beginnen telkens om 19:30 uur met uitzondering van die op 8 februari welke om 17:30 uur zal aanvangen.

De data zijn:

– Woensdag 8 februari 2017.
– Woensdag 8 maart 2017.
– Maandag 15 mei 2017.
– Dinsdag 19 september 2017.
– Woensdag 1 november 2017.
– Dinsdag 28 november 2017.