29 september 2017

Vergaderschema 2017

Het vergaderschema van de PvdA-Statenfractie Zeeland voor het kalenderjaar 2017 kunt u in de bijlage hieronder raadplegen.

Vergaderschema PvdA-Statenfractie 2017 (versie 29-09-2017)