11 juli 2016

Vergaderschema 2016

Het bijgewerkte vergaderschema van de PvdA-Statenfractie Zeeland voor het kalenderjaar 2016 kunt u in de bijlage hieronder raadplegen.

Vergaderschema 2016 PvdA-Statenfractie Zeeland