24 juni 2015

Vergaderschema 2015

Het vergaderschema van de PvdA-Statenfractie Zeeland voor het kalenderjaar 2015 kunt u in de bijlage hieronder raadplegen.

Vergaderschema PvdA-Statenfractie 2015 (versie 24-06-2015)