Door op 11 december 2015

Verbreding Tractaatweg

De PvdA-Statenfractie Zeeland staat positief tegenover de keuze voor een overheids-B.V. voor de verbreding van de Tractaatweg. Uiteraard gaat deze keuze vergezeld van de opmerkingen die tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur zijn gemaakt en hetgeen ook in de conceptbrief wordt benoemd: Wij willen als Provinciale Staten duidelijk onze kaderstellende rol en toezichthoudende taak binnen deze overheids-B.V. geborgd zien.

Ook zijn we bereid de discussie aan te gaan met Gedeputeerde Staten wat onder de noemer ‘grote projecten’ wordt verstaan en hoe in de toekomst om te gaan dient te worden met een type projectorganisatie die past bij een groot project. Wij wensen Gedeputeerde Staten veel wijsheid en vooral succes toe bij het oprichten van deze overheids-B.V.

Statenlid Bayram Erbisim