Door Ralph van Hertum op 19 februari 2017

Uitvoeringsbeleid Cultuurnota

De Cultuurnota heeft in het afgelopen jaar veel discussie los gemaakt. Dat begon vorig jaar met zeven insprekers die hun wensen aangeven. Wij als politieke partijen hebben ook onze wensen aangegeven. Zo wees meneer Van der Berge (SGP) op het belang van de Zeeuwse molens en kwam mevrouw Boerjan (VVD) op voor de boerderijenstichting. Dezelfde mevrouw Boerjan vroeg en kreeg een toezegging om voorafgaand aan het uitvoeringsprogramma de uitvoering van de Cultuurnota te bespreken. Zo geschiedde in een bijeenkomst op 3 oktober 2016, waarna die toezegging van de lijst is afgevoerd. Nu bespreken we toch het uitvoeringsbeleid.

Doorgaans geven wij als Provinciale Staten de kaders aan waarna Gedeputeerde Staten het beleid, dat door ons is vastgesteld, gaan uitvoeren. Bij alle andere onderwerpen controleren we achteraf hoe Gedeputeerde Staten het beleid uitvoeren waarna we met een oordeel komen. Op deze Cultuurnota komen we via de media, in Provinciale Staten en of commissievergaderingen elke maand terug. Onze vraag aan de andere fracties is: Wie hoort over de uitvoering van het cultuurbeleid te gaan? Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten?

Voor de PvdA is cultuur een belangrijk thema.  Op cultureel vlak zijn ontwikkelingen gaande. Daarover vier vragen:

  1. In december 2016 hebben we een discussie gehad over de provinciale bijdrage aan het bevrijdingsfestival in Vlissingen. Een motie van onder andere D’66 en met onze steun haalde de meerderheid. Is de gedeputeerde bereid om voor het Bevrijdingsfestival in Vlissingen structureel de € 7000 aan korting op de subsidie terug te draaien?
  2. In de cultuurnota staat dat het Muziek Podium Zeeland (MPZ) wordt gekort op zijn provinciale subsidie. De subsidie hangt af of MPZ Zeeuws breed evenementen organiseert en een breder publiek aantrekt. Wat is op dit moment de ontwikkeling omtrent MPZ?
  3. De gemeente Goes wil onderzoek doen naar een alternatieve datum voor de Dancetour. Daarop is veel kritiek gekomen. De provincie betaalt € 7000 subsidie voor die Dancetour. Is de gedeputeerde voornemens om de Dancetour gewoon op dezelfde datum te laten plaatsvinden en indien nodig daarover met het gemeentebestuur van Goes in gesprek te gaan?
  4. De gedeputeerde deed vorig jaar een toezegging aan de SGP voor het organiseren van een herdenking van ‘500 jaar reformatie’. Hoe staat het daarmee? En worden daar de Zeeuwse scholen bij betrokken in verband met de educatieve functie?

Statenlid Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum