Door op 1 november 2013

Tolvrije dagen koppelen aan evenementen

Het Statenvoorstel tarievenbeleid Westerscheldetunnel is naar de mening van onze PvdA-fractie meer een denkrichting dan een beleidsplan. Er hangen naar onze mening nog te veel donkere wolken boven dit beleidsplan.

We moeten hopen dat de opening van de Sluiskiltunnel meer betalende tunnelbezoekers oplevert. We moeten hopen dat we het voordeel van de nieuwe aanbesteding van het onderhoudscontract niet hoeven uit te geven. Denk bijvoorbeeld aan het brandwerende stucwerk in de tunnel! We moeten hopen dat het Rijk de Sluiskiltunnel overneemt in het jaar 2025 en dat we voor deze datum de Sluiskiltunnel hebben afgeschreven!

Wij blijven hopen en hopen, maar wat wil de gewone Zeeuw op straat? Daar wordt naar onze mening bijna geen rekening mee gehouden. De uitslag van onze enquête begin dit jaar was helder en duidelijk: Zo snel mogelijk de toltermijn verkorten. Dit moet ook naar onze mening onderdeel zijn van het beleid.

Daarnaast hebben wij als Statenfractie het gevoel dat de Westerscheldetunnel veel te bescheiden is. We geloven als PvdA-fractie dat er voldoende kansen zijn die niet voldoende worden benut. Denk hierbij aan de marketing van de Westerscheldetunnel, deze moet nog veel meer en beter op Vlaanderen worden gericht. Daar liggen naar onze mening kansen die nog veel te weinig worden benut.

Ook het gebruik van de tolvrije dagen kan en mag beter naar onze mening. We willen alleen maar nieuwe records zien zoals de laatste tolvrije dag van dit jaar. Hoe logisch is het niet dat wanneer er belangrijke en druk bezochte evenementen zijn, juist die dagen zoveel mogelijk tolvrij worden gemaakt. Denk aan Sail de Ruyter, de Ride for the Roses of het Festival Zeeuws-Vlaanderen. Daarom dienen we ook een motie in om juist daar meer rekening mee te houden. Meer en betere verbindingen maken tussen mensen, daar gaat het ons als PvdA-fractie om.

Statenlid Bayram Erbisim

Motie ‘Tolvrije dagen laten renderen’ (01-11-2013)

De motie is ingetrokken nadat gedeputeerde Van Beveren (CDA) heeft toegezegd om deze motie en andere moties en amendementen mee te nemen in een nieuwe strategie ten aanzien van de Westerscheldetunnel.