Tolpoorten open na ongeluk in Westerscheldetunnel

17 mei 2018

Op 16 mei jongstleden stonden door meerdere ongelukken files voor en in de oostbuis van de Westerscheldetunnel. Tot op heden zijn er gelukkig geen berichten binnengekomen over gewonden of erger. Eén van de files die de ongelukken tot gevolg hadden duurde ruim anderhalf uur. Geduld opbrengen om hulpdiensten hun werk te laten doen hebben de meeste chauffeurs gelukkig op weten te brengen. Bij de verkeersafwikkeling nadien sloeg de stemming om. Bij de tolpoorten stropte het verkeer namelijk wederom op.

Naar aanleiding hiervan hebben de Statenleden Bayram Erbisim en Ralph van Hertum van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

1. Is er een protocol ten aanzien van de verkeersafwikkeling na een ongeluk in de Westerscheldetunnel?

2. Klopt het dat in het verleden de tolpoorten gratis open zijn gegaan om ontstane files sneller te doen oplossen? Zo ja, wat is het beleid van de Westerscheldetunnel hierin?

3. Bent het met de PvdA eens dat ter bevordering van de doorstroom na filevorming door een ongeluk in de Westerscheldetunnel de passage van de tolpoorten gratis zou moeten zijn voor verkeer uit desbetreffende rijrichting?