Door op 2 mei 2016

Toespraak gewestelijk voorzitter

Bij de zeer leerzame stadswandeling met als gids Daan van der Wekken hebben we stil gestaan bij de stenen van Zierikzee. Ik wil graag een paar beroemde mensen uit Zierikzee noemen. Abraham Caland, die zich ontwikkelde van dijkwerker tot waterstaatsingenieur. Job Baster, zoon van een vroeg overleden wijnhandelaar, die het bracht tot geneesheer en ontdekker van de drijfslak. De OG 5, de brulboei. De laatste hele staat in Zierikzee.

Zierikzee biedt kansen, is eigenwijs en werkt. Dat is het beeld van een havenstad. Niet lullen, maar poetsen en we zorgen wel voor elkaar. Neem het Fonds van Kazernering. Eerst voor Franse soldaten en later voor sociaal-culturele evenementen.

1 mei, dag van de Arbeid. We vieren ook het 70 jarig bestaan van onze partij. Arbeid is wat mensen maakt wie ze zijn. Arbeid geeft status, invulling en verheffing. Arbeid moet eerlijk zijn en voor iedereen bereikbaar. Niet mogen werken, niet eerlijk mogen werken, niet kunnen werken. Het is voor nog teveel mensen een zorg van elke dag. Het tast iemand aan en het vreet aan je. De eerste vraag aan iemand is toch: “Wat doe je?” Arbeid is de basis van iemands bestaan. Het geeft iemand de mogelijkheden om te groeien, belangrijk te zijn en een toekomst op te bouwen.

De Partij van de Arbeid maakt zich daar nog steeds druk over. Het zijn geen ideologische veren. Het is geen campagneleus. Wij staan voor eerlijk, veilig en veel werk. In de 70 jaar dat we bestaan zijn onze strijdvelden verschoven, maar niet minder geworden. Men verlangt van ons dat we staan voor de arbeider, werknemer en ZZP-er.

Anno 2016 is er nog veel te verbeteren en te doen, zodat iedereen kansen krijgt en een toekomst kan opbouwen. Niet iedereen heeft een vast contract, verdient even veel als een man, heeft vrije tijd, enzovoorts. Hier in Zeeland zullen we nog harder moeten werken aan werk. Onze toekomst hangt er van af. Werk is de binding met Zeeland, biedt iemand een toekomst aan in Zeeland, biedt bedrijven een toekomst in Zeeland en houdt onderwijsvoorzieningen in stand. Leer en verhef! Zeeland is groot geworden door een dijkwerker. Zierikzee is de pokken te lijf gegaan door een zoon van een wijnhandelaar. Waarom? Omdat ze de kans kregen om te leren. Leren kan ook als je mosselraper bent, als je op je trekker zit of als je pierensteker bent.

Zeeland is een culturele provincie. Overdag pierensteker, mosselraper of agrariër en in de avond op het toneel zijn ze Hamlet, Othello of Anna Karenina. Koester de cultuur van de steden en dorpen. Maak Zeeland toekomst bestendig.

Zorg voor werk. Zorg voor elkaar. Zorg voor onze partij. Samen staan we sterk. Samen maken we Zeeland sterker. Samen werken we aan werk.

Gewestelijk voorzitter Bob van Schuylenburch