Door Ralph van Hertum op 1 december 2015

Te gast in Sluis

Maandagavond bespraken Tweede Kamerleden Joyce Vermue en Lea Bouwmeester met geïnteresseerden de ontwikkelingen in de zorg. De PvdA-Statenfractie was ook present. Vooral samenwerking staat centraal voor alle partijen.

De ruim vijftig aanwezigen stelden vele vragen over de veranderingen in de zorg. Bouwmeester en Vermue benadrukten dat de sociaaldemocratische waarden voorop moeten komen in de zorg. “Het draait om mensen en goede en bereikbare zorg voor iedereen”, stelde Vermue.

Wat Bouwmeester betreft worden topsalarissen van een half miljoen euro per jaar hard aangepakt. “Daar staan we allemaal achter. Je kan het geld maar een keer uitgeven en dat is niet aan de directeuren, wel aan de mensen die zorg nodig hebben”, aldus Bouwmeester.

De Statenfractie legt vooral de nadruk op samenwerking. Als PvdA is samenwerking tussen lokaal, provinciaal en landelijk niveau van groot belang om resultaten te bereiken. Met die samenwerking wil de PvdA samen met de inwoners tegenmacht bieden aan de zorgverzekeraars.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum