Door Maarten Rossen op 4 juli 2019

TT Scheldestromen?

De TT (Tourist Trophy) in Assen zat er op. Bij waterschap Scheldestromen ging een andere TT donderdagavond vol gas van start. TT stond daar echter voor tamelijk turbulent. Het ging van de hak op de tak. Alles werd er bijgesleept. Van zelfmoorden onder agrariërs tot het bijwonen van recepties. Bochten werden in het waterschapskantoor in Terneuzen korter dan ooit op het circuit van Assen afgesneden. Reden? Voorstel bezoldiging leden dagelijks bestuur.

Het waterschap heeft er de afgelopen jaar van alles aan gedaan om het werk van Scheldestromen onder de aandacht van de inwoners te brengen. Dat is, gelet op de vele positieve reacties op onder andere de filmpjes bij Omroep Zeeland, volgens de PvdA aardig gelukt. Het eerste voorstel van de hand van het nieuwe dagelijks bestuur was binnen en zeer zeker buiten de muren van het waterschapskantoor niet in goede aarde gevallen. “Het onderste uit de kan halen!”, “De stemmen zijn binnen, het verhogen gaat beginnen!” en “Niet omdat het moet, maar omdat het kan!” viel er te horen en lezen. Daar gaat de zorgvuldig opgebouwde welwillendheid…

Voormalig dagelijks bestuurders mevrouw De Feijter en de heer De Smet gaven aan dat het werk prima binnen de gegeven tijd valt te volbrengen. Na de behandeling van het voorstel in de commissie Bestuurlijke & Economische Zaken (BEZ) had de PvdA verwacht dat de signalen helder waren doorgekomen bij het dagelijks bestuur. De PvdA ging er daarom van uit dat het dagelijks bestuur het voorstel zou intrekken en na zou gaan of het echt wel nodig is om het onderste uit de kan te halen. Dat is helaas niet gebeurd. Een cijfermatige onderbouwing bleef uit en het blijft dus bij een schatting van de te verwachten werkdruk.

De heer De Smet adviseerde het huidige dagelijks bestuur onlangs in de PZC wat minder recepties af te struinen. Puik plan. De vorige bestuursperiode hebben alle AV-leden een koffertje en een jas gekregen en zijn zij gebombardeerd tot ambassadeurs van Scheldestromen. Ondergetekende loopt sindsdien hele dagen in een lichtblauw jasje van Scheldestromen. Sommige mensen vroegen in het begin verschrikt of hij naar de ChristenUnie was overgestapt, maar trots kon hij wijzen naar het Scheldestromenlogo op de jas. Wanneer er dus menskracht nodig is voor het vele zware receptiewerk en doorknippen van linten dan kan het dagelijks bestuur een beroep doen op de AV-leden. Waar het aankomt op het bezoeken van recepties zit daar voor ettelijke honderden jaren aan ervaring. Dat gaat helemaal goed komen.

Helaas werd de PvdA-motie (zie bijlage hieronder) alleen mee ingediend door de Algemene Waterschapspartij. Daardoor kwam de PvdA twee handtekeningen tekort om de motie überhaupt officieel in te kunnen dienen. Dit was niet TT, maar TS (tamelijk slap). In het verleden heeft de PvdA het andere partijen altijd mogelijk gemaakt om moties in te kunnen dienen, zelfs wanneer zij faliekant tegen de strekking was. Wel zo democratisch. De oprekking van de bezoldiging gaat dus helaas door…

Het inmiddels honderd jaar oude essay ‘Politik als Beruf’ van Max Weber blijkt anno 2019 nog steeds aardig om te lezen. Alleen die titel al. Beruf betekent namelijk niet alleen beroep, maar ook roeping. De PvdA had graag iets meer roeping bij de heren dagelijks bestuurders gezien. Geld is immers het slijk der aarde.

Maarten Rossen

Motie ‘Meten is weten’ (04-07-2019)

Maarten Rossen

Maarten Rossen

“De PvdA komt op voor huurders en huiseigenaren. Zij betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en bedrijven. Dit belastingverschil wil de PvdA opheffen. Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1 adres wonen er voor 3 betaald moet worden. Wonen er op 1 adres 10 mensen dan moet er ook voor 3 betaald

Meer over Maarten Rossen