22 januari 2015

Stem 18 maart Partij van de Arbeid

Op 18 maart 2015 bepalen we samen de toekomst van Nederland. De afgelopen jaren waren voor velen niet makkelijk. Maar ons land heeft de weg naar boven weer gevonden. Daar was de moed voor nodig om zaken aan te pakken die te lang waren blijven liggen. Met resultaat: eindelijk groeit de economie weer, vinden werkzoekenden weer een baan, worden huizen weer verkocht en gaan mensen er weer op vooruit.

Op die sociale en realistische koers gaan we verder. Voor een land waar iedereen een goed leven kan leiden. Waar meer mensen de zekerheid van goed werk hebben, met een vast contract en een fatsoenlijk salaris. Waar ouderen nu en in de toekomst goede en betaalbare zorg in de buurt krijgen. Waar we naar elkaar omkijken en niemand buitensluiten.

In maart staat de koers naar dat Nederland op het spel. We willen niet dat ons land door politieke instabiliteit weer terugvalt in onzekerheid. Daarom vragen we om uw stem. Voor uw provincie, de waterschappen, de Eerste Kamer, en daarmee voor een sterk en sociaal Nederland. Stem 18 maart Partij van de Arbeid.

Afmaken waarmee we begonnen zijn: Nederland sterker en socialer blijven maken. Bekijk onze spot voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015.