Door op 15 april 2013

Statenvragen over werkloosheidsbestrijding

Vorig jaar stelde de Partij van de Arbeid Statenvragen over de zogenaamde pretstudies. De Minister van Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap maakt nu werk van het terugdringen van de pretstudies. Daarbij trekt het Kabinet € 50 miljoen voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid waarvan de helft bedoeld is om mensen die al een MBO-opleiding hebben gedaan er nog een te laten volgen die beter aansluit op de vraag op de arbeidsmarkt.

Naar aanleiding hiervan hebben de PvdA-Statenleden Piet Hamelink en Frits de Kaart de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zeeland:

1. Hoeveel van de Rijksmiddelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en de omscholing van de MBO-ers gaat richting Zeeland?

2. De Europese Unie heeft de bestrijding van jeugdwerkloosheid tot een speerpunt benoemd. Kan het bedrag dat naar Zeeland komt nog vermeerderd worden met Europees geld?

Op eerdere Statenvragen antwoordde u op 22 december 2012 onder andere: “Werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, UWV werkbedrijf en de Provincie Zeeland hebben de ambitie om samen met de Zeeuwse gemeenten tot een gezamenlijk arbeidsmarktbeleid (inclusief werkgelegenheidsbeleid) op provinciaal niveau te komen.”

3. Hoever staat het met het realiseren van deze ambitie?