Door op 30 januari 2014

Statenvragen over openbaar vervoer in Zeeland

Uit de afhandeling door Gedeputeerde Staten van de toezeggingen over het openbaar vervoer blijkt dat een aantal toezeggingen niet worden nagekomen. De PvdA betreurt dit ten zeerste. Daarom hebben de Statenleden Frits de Kaart en Piet Hamelink de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten:

  1. Op initiatief van de Stichting Scholierenvervoer Zeeland wordt er een proef ‘Reizen op rekening uitgevoerd’. Hoeveel scholieren en van welke scholen nemen deel aan deze proef en hoe is de selectie tot stand gekomen?
  2. Er wordt gesproken over scholierenkaart 12- tot 17-jarigen. Betekent dit in de praktijk tot en met 16 jaar of tot en met 17 jaar? Kunnen MBO-studenten van 16 en 17 jaar ook in aanmerking komen van deze scholierenkaart?
  3. Gedeputeerde Staten zijn – ondanks een toezegging – van mening geen onafhankelijk Zeeuws klachtenbureau voor het openbaar vervoer in te stellen, omdat dit extra kosten met zich meebrengt. Iedere vervoerder heeft een eigen klachtenprocedure, die veelal landelijk is geformaliseerd. Is het college bereid nadrukkelijk informatie te verstrekken, bijvoorbeeld via een link op de provinciale website, social media, pers, of op andere wijze over de mogelijkheid om een klacht of vraag in te dienen over het openbaar vervoer in Zeeland? Is het college bereid periodiek (bijvoorbeeld halfjaarlijks) verslag uit te brengen over de ingediende klachten c.q. vragen en de afhandeling hiervan?
  4. Kunnen via een klachtenprocedure alle klachten c.q. vragen over het openbaar vervoer in Zeeland ingediend worden, dus inclusief buurtbus, flexnet en dergelijke?

Antwoorden Statenvragen openbaar vervoer Zeeland (30-01-2014)