Door Ralph van Hertum op 30 oktober 2015

Statenvragen over buurtbussen

De PvdA-Statenfractie heeft vernomen dat bij buurtbus 507 in Zeeuws-Vlaanderen te weinig vrijwilligers zijn om op de buurtbussen te rijden. De provincie heeft daarop besloten om een vergoeding van € 45.000 te betalen aan professionele chauffeurs tot mei 2016.

De Statenleden Ralph van Hertum en Anita Pijpelink van de Partij van de Arbeid hebben onderstaande vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

1. Kan de provincie een overzicht geven van het aantal vrijwilligers op de buurtbuslijnen en aangeven bij welke buurtbuslijnen een tekort dreigt?

2. De provincie heeft op buurtbuslijn 507 in Oost-Zeeuws-Vlaanderen geconstateerd dat er te weinig vrijwilligers zijn. Welke redenen zijn er dat er te weinig vrijwilligers voor de buurtbus zijn?

3. Als op andere buurtbuslijnen een tekort aan vrijwilligers voor de buurtbus is, huurt de provincie ook daar professionals in? Zo ja, waar haalt de provincie het geld vandaan en op grond van welke criteria neemt de provincie dat besluit?

Kaart buurtbus 507

Antwoorden op Statenvragen over buurtbussen (02-11-2015)

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum