Door op 2 maart 2014

Statenvragen brandveiligheidseisen CZAV

In een vergadering van de Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge op 26 februari 2014 hebben inwoners van Wemeldinge hun zorgen geuit over de veiligheidsrisico’s van twee grote bedrijven Ecotank en CZAV, die vlakbij hun dorp zijn gelegen.

In een memo van 23 mei 2013 (zie bijlagen hieronder) stellen Gedeputeerde Staten dat op 11 oktober 2011 een omgevingsvergunning aan CZAV is verleend. In deze vergunning werd voorgeschreven dat uiterlijk 11 oktober 2012 een goedkeurend inspectierapport aanwezig moet zijn. Uit een inspectiebezoek bleek dat een dergelijke rapport half november 2012 binnen de inrichting aanwezig was.

Uit de brief van mei 2013 van de Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu Wilma Mansveld blijkt dat CZAV op een lijst met 32 bedrijven wordt genoemd, die wel beschikken over een adequate vergunning, maar het inspectierapport bevat een dubbele conclusie, een ‘ja/nee conclusie’. Deze conclusie betekent dat de brandbeveiligingsinstallatie wel functioneert, maar dat niet volledig wordt voldaan aan de eisen van ontwerp, aanleg en onderhoud. De Staatssecretaris noemt in haar brief dat dit zowel voor het bedrijf als voor het bevoegd gezag een onduidelijke en onwenselijke situatie is.

Naar aanleiding van het bovengenoemde hebben de Statenleden Annebeth Evertz en Anton van Haperen de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

  1. Hoe is de stand van zaken nu? Voldoet de brandbeveiligingsinstallatie van CZAV ondertussen aan alle vereisten, zoals ontwerp, aanleg en onderhoud?
  2. Zo niet, welke maatregelen gaat uw college nemen om ervoor te zorgen dat de brandbeveiligingsinstallatie van CZAV wel aan alle veiligheidseisen voldoet en deze onwenselijke situatie, zoals de staatssecretaris noemt, wordt opgeheven? Hoe gaat de RUD Zeeland hierin opereren?
  3. Bestaat of bestond er voor de inwoners van Wemeldinge een veiligheidsrisico, doordat de brandbeveiligingsinstallatie van CZAV niet aan alle veiligheidseisen voldoet of voldeed?

Geactualiseerde lijst 25 april 2013

Geleidebrief

Antwoorden op Statenvragen Brandveiligheidseisen CZAV (02-03-2014)