Door Anita Pijpelink op 21 april 2017

Statenvoorstel Thermphos Plan van Aanpak

Het college vraagt Provinciale Staten in te stemmen met het voorstel dat onder meer herbevestiging vraagt van de zakelijke houding van de provincie in het dossier Thermphos en het college vraagt Provinciale Staten in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen in het Plan van Aanpak.

Van meet af aan heeft onze fractie de urgentie en het verantwoordelijkheidsbesef gevoeld om voor de generaties na ons de vervuilde boel op de site van Thermphos op te ruimen, schoon te maken. Dat de provincie en het college dit gevoel van urgentie en verantwoordelijkheidsgevoel met ons delen blijkt uit de vele inspanningen die het college en de ambtelijke organisatie plegen om dit dossier niet alleen in zakelijk / financieel opzicht op te lossen, maar ook blijk geven van een breed verantwoordelijkheidsgevoel. Onze waardering gaat uit naar het college en de ambtelijke organisatie.

Het zou andere overheden enorm sieren als zij een voorbeeld nemen aan dit urgentiebesef en verantwoordelijkheidsgevoel. Het is werkelijk te bizar voor woorden dat we dit besef en dit gevoel niet bij de nationale en Europese overheid zien?! Zowel de Nederlandse regering als de Europese Unie hebben niets gedaan tegen de dumping van fosfor uit Kazachstan en daarmee stonden ze en keken ze naar het onontkoombare faillissement van Thermphos. Dat deze overheden denken weg te komen met het alleen maar kijken hoe we in Zeeland dat boeltje gaan oplossen ziet onze fractie dan ook maar als regelrechte struisvogelpolitiek, waarmee het snel gedaan moet zijn. Het zoethoudertje van demissionair minister Kamp dat hij bereid is met Zeeland te praten over Thermphos stelt de fractie van de PvdA nog allerminst gerust. We begrijpen dat sanering van een vervuild industrieterrein niet het meest sexy onderwerp is bij de formatieonderhandelingen maar dit is niet de houding die onze fractie wilt zien van verantwoordelijke bestuurders. Deze situatie vraagt om een regering die het lef heeft om de mouwen op te stropen en niet wegduikt maar verantwoordelijkheid neemt en Zeeland helpt. Wij zijn blij dat het college een bijdrage van het Rijk dan ook luid en duidelijk in dit Statenvoorstel benoemt. Klare en duidelijke taal!

Daarover gesproken: de rol van Zeeland Seaports (ZSP). Hoe staat het met de positie die ZSP inneemt in dit dossier? We begrijpen dat ZSP druk bezig is met het proces om tot een fusie met de haven van Gent te komen. Dat is ook belangrijk en dat is een gedeeld belang van zowel ZSP als de provincie! Onze fractie hoort graag van de gedeputeerde of en op welke wijze het fusieproces ZSP belemmert om een aandeel te leveren aan de totaaloplossing. En wat ZSP nodig heeft om dat aandeel wel te kunnen leveren?

Onze fractie zal instemmen met het Statenvoorstel, waarmee we de zakelijke houding van de provincie goedkeuren en de provincie zich beperkt tot het passief veilig stellen van het terrein, maar uit mijn betoog wordt duidelijk dat we de rol van de provincie vanuit maatschappelijk oogpunt en verantwoordelijkheidsgevoel graag zien in de continue aansporing van andere betrokken en verantwoordelijke partijen om hun aandeel te leveren in de oplossing en er een stukje Zeeuws grondgebied weer schoon wordt en beschikbaar komt voor economische bedrijvigheid.

Fractievoorzitter Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink