Door Anita Pijpelink op 8 juli 2016

Statenvoorstel Splitsing Delta N.V.

Het splitsingsplan Delta N.V. waarover wij als vertegenwoordigers van de Zeeuwen zo meteen een oordeel over vellen gaat over meer dan alleen het juridisch-technische proces van de splitsing. Als het daar alleen over zou gaan dan was het een hamerstuk geweest. Met zoveel juristen en adviseurs die over dit plan hun licht hebben laten schijnen kunnen we haast niet anders dan een akkoord geven. Maar dat is het niet alleen, het gaat niet alleen over de vraag of het juridisch allemaal wel klopt en of de splitsing volgens wettelijke normen gaat gebeuren, daarvoor heeft die hele splitsing in Zeeland teveel impact.

Ten eerste heeft de splitsing een impact op het aspect veiligheid van de kerncentrale. Onze fractie en met ons ook anderen heeft zorgen over dit aspect. Wat zijn de risico’s en de mogelijke gevolgen van de zware financiële last die de kerncentrale nu eenmaal is? Laten we wel zijn, de toekomst van energie zit niet in oude en vreselijk risicovolle energiebronnen zoals kernenergie. Huidige generaties kiezen daar niet meer voor. Dat is een erfenis die we niet aan toekomstige generaties moeten doorgeven. De toekomst van energie zit in duurzame energie waarvan de opwekking en het transport voor minimale risico’s voor mens en omgeving gebeurt.

Ten tweede is één van de belangrijke pijlers van het juridisch bouwwerk de energieprijs van 2021. Het bouwwerk is gefundeerd op de verwachting dat deze prijs vanaf dan aan gaat trekken. Dat is een wankel fundament, zo niet drijfzand te noemen. Natuurlijk moet je je ergens op baseren en economische wetten zullen vast en zeker zeggen dat je vijf jaar vooruit kan denken mits aan bepaalde rekenkundige regels wordt voldaan.

Ten derde levert de splitsing voor de werknemers van Delta N.V. grote onzekerheid op. Voor vele mensen is het de vraag of zij hun baan zullen behouden en dus heeft dit impact op de factor totale werkgelegenheid in Zeeland. En daar geen juridisch advies, geen duurbetaalde experts, daar gewoon de basale en zeer voor te stellen angst en onzekerheid over de toekomst. Heb ik nog een baan straks, moet ik voor m’n werk uit de regio en dagelijks lang reizen, moeten we verhuizen voor ander werk, wat betekent dat voor de kinderen, kunnen we in dit huis blijven wonen, wat heeft mijn werkloos zijn nu voor effect op mijn pensioen later, moet ik nog langer doorwerken, vind ik op mijn leeftijd nog wel een baan?

En misschien gaat dit splitsingsplan ook wel over de regierol van de provincie, in dit geval de grootste aandeelhouder van Delta N.V. Maar vooral hét orgaan dat gaat, dat zich inzet, dat haar bestaan dankt aan de Zeeuwen die de Zeeuwse klei bewonen. Die Zeeuwen hebben belang bij een veilige omgeving en een goed klimaat voor voldoende werkgelegenheid. Dus roept onze fractie het college op om de intensieve lobby in Den Haag als het gaat om de kerncentrale tot op het bot te voeren. Mét, maar desnoods ook zonder Delta N.V. Op de steun van onze fractie in deze lobby mag Zeeland rekenen.

De PvdA zal straks instemmen met dit voorstel dat het doel heeft om het netwerkbedrijf en het commercieel bedrijf van elkaar te scheiden, omdat we vinden dat een nutsbedrijf, ook dit nutsbedrijf, weer louter een publiek belang moet dienen en dat is de levering van energie nu eenmaal in onze optiek en gescheiden moet zijn van commerciële activiteiten waardoor er een risico is op vermenging en dus op vervuiling van het publieke belang. En daarnaast en bovenal wil onze fractie dat er oog, aandacht en inzet getoond wordt om de werknemers van Delta N.V. te ondersteunen in de zoektocht naar ander werk en wil onze fractie dat ons nationaal parlement en de nationale regering Zeeland steunt in een oplossing voor de kerncentrale. Dat zijn we met z’n allen verplicht aan de generaties na ons!

Fractievoorzitter Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink