27 december 2014

Start met Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Zeeland

De provincie Zeeland gaat een nieuw Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan opstellen, kortweg het PVVP genoemd. In juli is er door Provinciale Staten een Startnota vastgesteld. Er is een informatiemarkt geweest waar ondernemers en creatieve burgers hun ideeën konden delen. Een onderzoeksbureau heeft met Statenleden en burgers gesprekken gevoerd over wat er nu in zo’n plan moet komen te staan. Het is de bedoeling een koers uit te zetten tot 2028. Op 19 januari komt in de commissie Economie en Mobiliteit een kadernota aan de orde. Deze wordt in de Statenvergadering van 13 februari vastgesteld. Een belangrijk moment, want hierin worden de kaders voor dat toekomstig beleid vastgesteld.

Zoals met alle plannen sluit dit plan aan bij eerdere beleidsplannen zoals Zeeland2040 en het eerder vastgestelde beleidsplan Openbaar Vervoer. Na de verkiezingen op 18 maart mogen Provinciale Staten in nieuwe samenstelling het PVVP vaststellen. Daaraan gekoppeld wordt er iedere 4 jaar, als er weer een nieuwe zittingsperiode aanbreekt, een uitvoeringsplan vastgesteld. Prachtig allemaal, maar wanneer kan de bevolking nu een inbreng leveren? Je zou toch mogen verwachten dat de discussie over een nieuw PVVP op grote betrokkenheid van de Zeeuwse burgers kan rekenen. We waren zo goed begonnen met een informatiemarkt en interviews. Maar wie nu op de provinciale website de kadernota PVVP zoekt zal niets vinden. Een gemiste kans. Nu staan er ook niet zo heel veel nieuwe dingen in die kadernota. Er is onvoldoende geld om grote plannen te maken. Er wordt geen groei van het autoverkeer verwacht. Het aantal bewoners in onze mooie provincie wordt minder. En we krijgen te maken met een snel verouderende bevolking. Pas op de plaats wordt dan ook voorgesteld. Dat is dus het kader tot 2028.

Geen visie of vergezichten op een toekomstig verkeers- en vervoerssysteem. De PvdA-Statenfractie gaat hierover de discussie aan. Niet alleen in de vergaderzalen in de Middelburgse Abdij maar ook met de inwoners van Zeeland. Wij nodigen u uit – nee we dagen u uit – om te komen met ideeën. Lees hier de kadernota PVVP Zeeland: Kadernota Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP)

Frits de Kaart