Door op 14 maart 2014

Social return

De Rijksoverheid neemt bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ als contractvoorwaarde op. Deze maatregel houdt in dat het Rijk bij aanbestedingen boven de 250.000 euro in het contract opneemt dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Niet iedereen neemt even gemakkelijk deel aan het arbeidsproces. De provinciale overheid kan daarom bij het verstrekken van inkoopopdrachten de opdrachtnemer verplichten of stimuleren bij de uitvoering ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken. Zo krijgen langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten een kans werkervaring op te doen en kunnen er mede voldoende leerwerkplekken worden gecreëerd voor bijvoorbeeld de bouwopleiding in Zeeland. Dit versterkt de posities van deze mensen op de arbeidsmarkt. Deze aanpak wordt social return genoemd.

Volgens de PvdA-Statenfractie Zeeland verdient het voorbeeld van de Rijksoverheid navolging bij de aanbestedingen van de provincie Zeeland en diende daarom onderstaande motie in tijdens de Statenvergadering van 14 maart 2014. GroenLinks, de SP en Natuurlijk Zeeland dienden de motie mede in. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Motie ‘Social return’ (14-03-2014)