“Sociaaldemocratie staat voor gelijke kansen voor iedereen”