Door Ralph van Hertum op 9 november 2015

“Sociaaldemocratie staat voor gelijke kansen voor iedereen”

Ralph van Hertum interviewde Aty Harwijne.

Kun je je even voorstellen?
Op dit moment ben ik voorzitter van de PvdA in Zeeland. Aan het gewestelijk bestuur ben ik al 9 jaar verbonden. Daarvoor heb ik 8 jaar in de gemeenteraad van Middelburg gezeten. Ik woon in Middelburg, ben getrouwd. Inmiddels met pensioen en daardoor nog meer in de gelegenheid om actief te zijn in de samenleving. Zo ben ik voorzitter van de cliëntenraad van het verpleeghuis waar mijn moeder woont en voorzitter van de centrale cliëntenraad van de zorgorganisatie waartoe dit verpleeghuis hoort. Naast de mantelzorg voor mijn moeder ondersteunen mijn man en ik onze kinderen door regelmatig op te passen op onze kleinkinderen.

Wat vind je interessant aan politiek en waarom PvdA?
Een mens is onderdeel van de samenleving waarin hij/zij woont. Invloed hebben op hoe de samenleving is ingericht, op de spelregels daarvan is in een democratie bij uitstek neergelegd bij de politiek. Dat maakt het volgen van de politiek interessant. Natuurlijk sluit je je dan aan bij een partij waarvan de beginselen goed aansluiten bij je eigen normen en waarden. Voor mij is dit de PvdA, omdat de sociaaldemocratie staat voor gelijke kansen voor iedereen, voor het samen doen met oog voor diegenen waarvoor een gelijkwaardige deelname aan de samenleving niet gemakkelijk is.

Volg je de lokale politiek?
Als oud raadslid blijf je de lokale politiek met interesse volgen. Dat mag duidelijk zijn. Bijzondere aandacht heb ik daarbij voor hoe de gemeente haar taken invult op het gebied van de zorg. Gelukkig hebben wij in Middelburg een PvdA-wethouder op dit dossier zitten, Saskia Szarafinski, die, ondanks de zware bezuinigingsopdracht die er ligt in de zorg , oog heeft voor de mensen waarom het gaat.

Wat weet je van de provinciale politiek?
Als voorzitter van PvdA Zeeland ben ik nauw betrokken bij de provinciale politiek. Dan gaat het niet alleen over Provinciale Staten, maar ook over het waterschap. Het gewestelijk bestuur is immers verantwoordelijk voor de Staten- en waterschapsfractie. Verantwoordelijk voor een goede kandidaatstelling, voor de campagne, voor een goed “personeelsbeleid” door het voeren van voortgangs- en functioneringsgesprekken met de fracties en gedeputeerde. De verantwoordelijkheid voor de politieke inhoud is door de ledenvergadering gelegd bij de fracties zelf. Ik volg samen met een medebestuurslid de vergaderingen van de fractie, de voorzitters van beide fracties zijn regelmatig aanwezig bij de vergaderingen van het bestuur.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum