Snelheidsovertredingen Sloeweg

Door Ralph van Hertum op 30 januari 2018

De PvdA-Statenfractie heeft dit weekeinde met verbijstering kennis genomen van de volgende snelheidsovertreding op de Sloeweg. Een bestuurder racete met 206 km per uur over de provinciale weg, waar 100 km per uur de maximale snelheid is. Niet alleen bracht de wegpiraat zichzelf in gevaar, ook andere automobilisten hadden (ernstige) schade kunnen ondervinden door het roekeloze rijgedrag van deze persoon rond het middaguur.

Helaas is dit niet het eerste incident op de Sloeweg, sinds alle rijstroken volledig toegankelijk zijn. Meermaals rijden automobilisten met hoge, tot zeer hoge snelheid ten noorden van ’s-Heerenhoek. In 2017 zijn zestien rijbewijzen ingenomen op dit traject. De PvdA-Statenfractie heeft hier genoeg van. Wij willen dat paal en perk wordt gesteld aan het roekeloze rijgedrag van sommigen, die anderen in gevaar brengen.

Verkeersdeskundige Ruud Hornman verwoordde eind 2017 treffend aan de PZC: “Als je hier een permanente handhaving zou plegen, dan neem je dagelijks rijbewijzen in. Dit is schokkend voor een provinciale stroomweg. Je kan bijvoorbeeld met elektronische borden gaan werken.”

Voor ons staat de veiligheid van alle weggebruikers en de ordehandhavers centraal. Het kan niet zo zijn dat in 2018 de Sloeweg een racebaan blijft voor wegpiraten. We verlangen actie van het provinciebestuur.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van de Partij van de Arbeid de volgende vragen voor het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland:

  1. Delen Gedeputeerde Staten de mening van de PvdA dat de extreme snelheidsovertredingen op de Sloeweg gevaarlijk zijn voor alle weggebruikers en de ordehandhavers? Indien ja, bent u van plan om met de politie in gesprek te gaan om de veiligheid op de Sloeweg te verbeteren? Indien nee, waarom niet?
  2. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om met de politie te overleggen om snelheidscontroles in te voeren op de Sloeweg? Bijvoorbeeld met een permanente trajectcontrole of een permanente controle (flitspaal) op een punt van de Sloeweg?

Antwoorden Statenvragen over snelheidsovertredingen Sloeweg (30-01-2018)

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum