Door op 28 augustus 2017

Schadevergoedingen voor renteswaps?

De financiën van de provincie Zeeland staan onder druk. In de zoektocht naar geld wil de PvdA aandacht vragen voor het volgende. De door banken voorgespiegelde risico’s bij renteswaps waren onrealistisch. Veel bedrijven, maar ook overheden, zijn daardoor in financiële moeilijkheden geraakt. Deutsche Bank is de eerste bank die komt met schadevergoedingen voor renteswaps die bij het afsluiten van leningen zijn verkocht. ABN AMRO, ING en Rabobank komen binnenkort eveneens met compensatievoorstellen.

De PvdA-Statenleden Bayram Erbisim en Anita Pijpelink hebben de volgende vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland:
1. Heeft de provincie Zeeland renteswaps of vergelijkbare financiële producten gekocht? Zo ja, welk(e) product(en) en bij welke bank(en)?
2. Hoe groot is de door de provincie Zeeland gelopen financiële schade?
3. Welke maatregelen heeft de provincie Zeeland genomen om gelopen schade gecompenseerd te krijgen?
4. Trekt de provincie Zeeland op met andere gedupeerde overheden en / of doet de provincie Zeeland mee aan een collectieve procedure? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden op Statenvragen ‘Schadevergoeding renteswaps’ (27-08-2017)