Door op 21 juni 2013

Regionale Uitvoeringsdienst

De schoonheidsprijs heeft de oprichting van de RUD Zeeland niet gewonnen. De PvdA-Statenfractie Zeeland stemt in met het Statenvoorstel oprichting van en deelname aan Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland. De provincie Zeeland draagt meer geld bij dan dat de bestuurlijke inbreng die zij verkrijgt zou vermoeden. 7 van de 21 stemmen voor de provincie. In de vergadering van Statencommissie Bestuur, Financiën & Welzijn is hier uitvoerig over gesproken. De PvdA stemt in met het voorstel omdat met de stemverhouding 7 op 21 geen participanten zijn die een veto kunnen uitspreken.

Statenlid Eric Hageman