Door Anton van Haperen op 30 september 2016

Rapport ‘Vrijkomende agrarische bebouwing’

De fractie van de Partij van de Arbeid vindt het Rekenkamerrapport ‘Vrijkomende agrarische bebouwing’ een goed rapport. Het bevat een heldere analyse van een problematiek waarvan velen zich tot voor kort niet bewust waren en die soms zelfs werd ontkent.

Wij onderschrijven dan ook het Statenvoorstel met de opdracht aan Gedeputeerde Staten om een en ander verder uit te werken en in te vullen. Wij zijn wel benieuwd naar de opstelling van de indieners (en voorstemmers) van het amendement over dit onderwerp bij de herziening van het Omgevingsplan op 11 maart 2016. Zij waren toen nog van mening dat de provincie terughoudend moest zijn bij het stellen van voorwaarden waar het gaat om vrijkomende agrarische bebouwing. Zij krijgen vandaag een herkansing.

Gedeputeerde Staten stellen in het nu voorliggende stuk terecht dat Provinciale Staten soms niet ontkomen aan moeilijke keuzes. Dit rapport is voor onze fractie glashelder: er is in Zeeland werk aan de winkel waar het gaat om vrijkomende agrarische bebouwing. Niet alleen voor de gemeenten en de agrarische sector, maar juist ook voor de provincie.

Statenlid Anton van Haperen

 

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen