Door op 14 maart 2014

PvdA tegen voorstel gemeentelijke herindeling

Het opleggen van een herindeling van gemeenten wekt binnen gemeenteland zoveel weerstand dat nauwelijks succes kan hebben. Daarbij is het de vraag of er echt een bezuiniging plaatsvindt bij een herindeling. De meningen verschillen daarover. Samenwerking moet van onderop komen.
De brochure van GroenLinks gaat uit van een herindeling van 13 gemeenten naar zes gemeenten. Daarbij wordt aandacht besteed om ambtelijke organisaties samen te voegen en dan door te groeien naar een gemeentelijke organisatie. Maar dat is ook een lastige, want is het beleid dat uit die samengevoegde organisaties voortvloeit nog wel echt beleid van één van de samenwerkende gemeenten, waarin geen lokaal maatwerk zit? En moeten die gemeenteraden dan maar ‘ja en amen’ zeggen tegen beleid dat uit de koker komt van de gezamenlijke ambtelijke organisatie? Daarbij komt bij een herindeling het bestuur op grotere afstand te staan van de inwoners. Op die groter wordende afstand tussen bestuur en burgers wordt in de brochure van GroenLinks niet ingegaan.
Samenwerking dient van onderop te komen en niet van boven te worden opgelegd. De brochure is de basis van het initiatiefvoorstel en de PvdA-Statenfractie is het niet eens met het gestelde in de brochure. Op grond daarvan steunt de PvdA het initiatiefvoorstel dan ook niet.
GroenLinks was de enige partij die haar initiatiefvoorstel steunde en trok het voorstel vervolgens in.