Door Ralph van Hertum op 13 februari 2016

PvdA positief over Cultuurnota

De PvdA is tevreden over de Cultuurnota die 12 februari 2016 in de commissievergadering is behandeld. Drie punten maken de nota positief:
1. Het overleg waarmee de cultuurnota is samengesteld.
2. De keuzes die geboden zijn.
3. Aansluiting bij Zeeuwse jongeren.

Verschillende partijen zaten aan tafel om samen met de provincie de kaders te schetsen voor de cultuurnota, waaronder gemeenten, de VVV en scholen. Dit is een opzet die voor de PvdA behouden moet blijven. Bij de Cultuurnota wordt om keuzes gevraagd. Voor de PvdA staan de inwoners van Zeeland centraal. Dat betekent dat sommige inwoners bezig zijn met cultuur op lokaal niveau, andere inwoners zijn actief op Zeeuws cultureel niveau. De precieze invulling van de cultuurnota volgt op een later tijdstip dit jaar.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum