30 november 2016

PvdA Noord-Beveland tegen ‘Zeeuwse Lagune’

Allen,

Bij deze wil ik u bedanken dat u de moeite heeft genomen te reageren op de plannen in het Veerse Meer, De Zeeuwse Lagune. Zoals u waarschijnlijk weet heeft de raad, eind 2014, unaniem, een toetsingskader vastgesteld waaraan de plannen van dhr. Doeleman moesten voldoen.

Een ieder die mij kent weet dat ik zeer veel waarde hecht aan afspraken. In eerste instantie vond ik het dan ook lastig om nu niet met het voorstel mee te gaan en zodoende mijn afspraak niet na te komen maar de nieuwe plannen van dhr. Doeleman voldoen niet aan het toetsingskader en de plannen zouden onderdeel van een integraal plan zijn waarbij ook ontwikkelingen aan de Veerse kant van het Veerse Meer zouden komen. Ook dit is nu niet meer het geval.

Uw mening heeft een doorslaggevende rol in mijn besluit gehad. Bedankt hiervoor.

Het college praat nu over een anterieure overeenkomst, dus planologische medewerking verlenen. Wethouder De Putter (VVD) zegt dat we als raad tijdens dit proces nog meerdere malen aan kunnen geven niet met de plannen eens te zijn. Maar waarom een tijd- en geld- rovende procedure (zowel voor de gemeente als de projectontwikkelaar) starten als je nu al tegen bent.In de eerstvolgende vergadering op donderdag 8 december zal er voor dit onderwerp een besluitvormende vergadering gepland worden met alleen dit agendapunt. U heeft kunnen lezen dat op die vergadering dhr. De Nooijer van het CDA dan ook weer aanwezig zal zijn. Als alle raadsleden aanwezig zijn zal de stemming 7 voor en 6 tegen zijn. Ik verwacht niet dat de (coalitie)partijen hun stem wijzigen. De procedure zal dus opgestart worden.

U als burger krijgt nog diverse mogelijkheden om uw stem te laten horen zodra het bestemmingsplan gewijzigd gaat worden. Ik vraag u dan ook dit zeker te doen.

Met vriendelijke groet,

Ellen van der Klooster, fractievoorzitter PvdA Noord-Beveland