2 oktober 2017

PvdA Noord-Beveland tegen komst ‘Zeeuwse Lagune’

PvdA Noord-Beveland is tegen de komst van het elite-eiland ‘Zeeuwse Lagune’ in het Veerse Meer en steunt de actie tegen de realisering van dit eiland .

De PvdA afdeling Noord-Beveland heeft in zijn afgelopen algemene ledenvergadering (ALV) besloten om de actie tegen de Zeeuwse Lagune op 4 oktober bij het gemeentehuis in Wissenkerke actief te steunen. De PvdA zal daarom ook aanwezig zijn bij de menselijke ring die rond het gemeentehuis wordt gevormd om duidelijk te laten zien dat we tegen de plannen zijn van projectontwikkelaar Doeleman, die daarin al jaren wordt gesteund door het College van B&W. De PvdA vindt de ‘Zeeuwse Lagune’ niet passen in het landschap en geen meerwaarde bieden voor de gemeente Noord-Beveland. Daarnaast zijn wij principieel tegen het uit handen geven van openbaar natuurgebied om hier privéwoningen voor een kleine elite (de verloopprijs ligt rond de 7 ton) te realiseren. Bovendien keurt de PvdA ook het bestuurlijk optreden van dit college ten zeerste af.

Het College is bezig om rondom het project ‘Zeeuwse Lagune’ op een onfatsoenlijke manier informatie onder de pet te houden en de democratische discussie te saboteren. Zo stond de bijeenkomst van 4 oktober 2017 en ook de bijbehorende agenda en stukken pas een week tevoren op de website van de gemeente, en konden de tegenstanders van dit project zich dus ook niet voorbereiden. Daarnaast wordt het eigen reglement van orde van de raad met voeten getreden, door op één avond zowel een informerende als een besluitvormende raad te houden over wat wel het meest omstreden project van deze college periode mag heten. De gemeente heeft zelfs geen enkele extra inspanning willen plegen om de bevolking te informeren en betrekken. Daarmee worden alle burgers buiten spel gezet en niet serieus genomen. De PvdA heeft hiertegen in het presidium van de raad bezwaar aangetekend, maar dat heeft geen effect gehad.

Deze manipulatieve houding rondom de ‘Zeeuwse Lagune”’en de voorgangers ervan (zoals de absurde toren aan de Veerse Dam van enkele jaren geleden) wordt al jaren gevolgd door steeds dezelfde coalitie van CDA, SGP en VVD . De ALV van de PvdA heeft besloten om, uiteraard binnen de raad maar ook daar buiten, actief op te treden, zowel tegen dit plan – we willen geen huisjespark aan de Veerse Dam –  als tegen de schimmige manier waarop de gemeente Noord-Beveland opereert. Wij willen dat discussies in openheid worden gevoerd, en dat alle betrokken partijen – voor en tegenstanders- toegang hebben tot de benodigde informatie.  We strijden voor een transparante houding en het serieus nemen van de burgers en organisaties. Een gemeente die probeert de democratische discussie op deze manier te saboteren, daar moet tegen opgetreden worden. Het is genoeg!

PvdA Noord-Beveland