Door Ralph van Hertum op 28 oktober 2015

“PvdA is nog altijd meest sociale partij”

Ralph van Hertum interviewde Ria Blaakman.

Kan jij je even voorstellen?
Mijn naam is Ria Blaakman. Ik ben inmiddels vier jaar voorzitter van de afdeling Terneuzen. Ik ben al lang betrokken bij de politiek. Dertig jaar geleden zat ik al voor een periode in de gemeenteraad van Terneuzen. Ook heb ik veel gedaan voor de PvdA. Juist toen het slechter ging met de PvdA, voelde ik me geroepen om de PvdA te helpen.

Wat vind je interessant aan de politiek?
De lokale politiek wordt door de raadsfractie bedreven. Ik vind het vooral interessant om te kijken hoe alles functioneert in de politiek.

Waarom ben je lid van de PvdA?
Bij deze partij kan ik de mensen het beste dienen. De PvdA is nog altijd de meest sociale partij. Natuurlijk, soms heb ik mijn zorgen, maar de PvdA strijdt voor zijn sociale waarden.

Volg je de lokale politiek?
Ja, ik zit bij de fractievergaderingen. Ik zit bij de raadscommissievergaderingen.

Wat weet je van de provinciale politiek?
De provinciale politiek volg ik op de voet. Soms kijk ik vrijdag naar de Statenvergaderingen. Eigenlijk gaat de provincie nergens over en toch bestaat veel politieke onenigheid. Als de provincie meer rechten en plichten heeft, zou de provincie overkoepelend kunnen werken. Wat in de provincie gebeurt doet er minder toe, behalve bij het openbaar vervoer.

Heb je nog een boodschap voor de PvdA?
Ja, kijk niet alleen vooruit waar de PvdA naartoe wil gaan. Kijk ook achteruit. Wat de politiek heeft gemist en is vergeten. Denk aan de zorg, de ouderen, de uitkeringsgerechtigden. Onze partij geeft te weinig rekenschap van sommige maatregelen.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum