Door op 12 februari 2015

PvdA en SP willen hoorzitting over de Zeeuwse zorg

De PvdA en SP willen een hoorzitting over de Zeeuwse zorg. Op 29 januari 2015 is aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten het rapport ‘Grenzen slechten’ door de zorgverkenner aangeboden. De conclusie van het rapport is dat de staat van de Zeeuwse zorg zorgelijk is en dat Zeeland zelf haar zorg zal moeten organiseren. Naar aanleiding van het rapport leeft bij de PvdA en de SP met name de vraag hoe het nu verder moet met de Zeeuwse zorg.

De PvdA en SP hebben behoefte aan informatie vanuit de belangrijkste zorgpartijen over hoe zij de Zeeuwse zorg toekomstbestendig kunnen en willen maken en welke rol de provinciale overheid daarin kan spelen. Deze zorgpartijen uitnodigen voor een hoorzitting, zien de PvdA en de SP als een belangrijk instrument om de informatie te verkrijgen. Beide partijen dienen tijdens de Statenvergadering van 13 februari 2015 daartoe een motie in.

Motie ‘Hoorzitting Zeeuwse zorg’ (13-02-2015)