Door Ralph van Hertum op 31 augustus 2016

PvdA blij met extra geld voor buurtbussen

De PvdA Statenfractie is blij dat gedeputeerde Harry van der Maas extra geld heeft vrijgemaakt voor de Zeeuwse buurtbussen. De PvdA vindt dat extra middelen nodig zijn om de buurtbussen overeind te houden en dit is een stap in de goede richting.

Statenlid Ralph van Hertum verwoordt: “We hebben in de commissie economie meermaals de problemen rond de buurtbus aangekaart. Van der Maas heeft de zorgen omtrent het voortbestaan van buurtbuslijnen in bijvoorbeeld de gemeenten Borselle, Hulst en Noord-Beveland meegenomen.”

“Een aantal buurtbusverenigingen kampen structureel met een tekort aan vrijwilligers. Doordat de provincie extra geld ter beschikking stelt, kunnen nieuwe chauffeurs worden gevonden. Onder andere via advertenties”, aldus Van Hertum. Verder wijst de PvdA erop dat het uitgangspunt van het Zeeuwse openbaar vervoer is dat alle kernen goed worden bediend, zodat de bereikbaarheid en leefbaarheid in Zeeland op peil blijft.

Van der Maas stelt voor het totale busvervoer 1,2 miljoen euro extra beschikbaar. Dat geld wordt onder andere besteed aan aanpassingen bij bushaltes en de buurtbussen.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum