Provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting

Door Anita Pijpelink op 6 april 2018

Het lijkt haast een fragment van een spannend Kuifjeverhaal vandaag in deze Statenzaal met het illustere duo Jansen en Janssen in een prominente rol. Iemand die niet weet waar ik het nu over heb, Jansen en Janssen was het aan tweelingbroers -gelijkende detective duo, ietwat onhandig en elkaars woorden voortdurend aan het herhalen. Geen stripboekverhaal vandaag met aan de ene kant de goede jongens en meisjes en aan de andere kant de slechteriken, het is serious business hier in dit huis. Zoals vaak, zo zal de conclusie aan het eind van deze dag vast zijn, ligt de waarheid ergens in het midden. Maar goed alles op zijn tijd. En dan begint het vandaag met de ene Jansen, met één ‘s’ waar ik namens mijn fractie in deze bijdrage iets over zal zeggen en komen we de andere Janssen met twee ’s-en’ later deze dag tegen.

En dan mag ik nu namens de fractie van de PvdA spreken over het Statenvoorstel verhoging van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting. Dit voorstel vloeit voort uit het rapport van de commissie Jansen (1 s) waarin het Interprovinciaal Overleg (IPO) geadviseerd wordt de weeffout te herstellen waardoor onze provincie onterecht dus geld is misgelopen. De fractie van de PvdA is heel erg blij met dit advies en de bereidheid die er lijkt te zijn bij de andere provincies om onze provincie de komende drie jaar te compenseren voor die gemiste inkomsten. Wij Zeeuwen kunnen dan misschien wel denken dat herstellen van een geconstateerde weeffout buiten onze toedoen logisch is of lijkt, maar onze fractie realiseert zich erg goed dat het vanuit het perspectief van de andere provincies ook zomaar eens anders ingestoken kan worden of had kunnen worden. Het is geen vanzelfsprekendheid. Wij waarderen het enorm dat de weeffout als zodanig aandacht heeft en er bereidheid lijkt te zijn bij de andere provincies voor een correctie, een compensatie. Wij waarderen het ook enorm dat de gedeputeerde en met hem het college is blijven ijveren om de weeffout als zodanig op de agenda van het IPO-bestuur te krijgen.

Wat voor de fractie van de PvdA ook geen vanzelfsprekendheid is dat wij akkoord gaan met een lastenverzwaring voor onze inwoners. En dat is nou net wat dit Statenvoorstel van ons vraagt, in te stemmen met een lastenverzwaring voor de Zeeuwse automobilist, om op deze manier als Zeeland bij te dragen aan de correctie van de weeffout. Die automobilist is werknemer in Vlissingen-Oost en tevens kostwinner in een Thools gezin, is verpleegkundige uit Westkapelle die in het ADRZ in Goes werkt, is een oma uit Bruinisse die wekelijks oppast bij haar eerste kleinkind in Sluis om haar dochter en schoonzoon te ondersteunen. Kortom, inwoners van Zeeland zijn afhankelijk van de auto, in best heel wat gevallen zelfs twee auto’s. Niet omdat het kan, maar omdat het moet. We kennen immers de mistroostige toestand in het Zeeuws openbaar vervoer. En toch, de simpele waarheid is dat Zeeland de gelden uit het provinciefonds en uit de verhoging van de opcenten keihard nodig heeft om de taken die wij hebben goed uit te voeren en de dromen en ambities die we hebben juist voor de Zeeuwen waar te kunnen maken. Onze fractie heeft dromen over meer investeringen in natuur, cultuur, klimaat en energietransitie en een goed openbaar vervoer. Dat betekent dat we met pijn in ons hart zullen instemmen met het Statenvoorstel om de komende drie jaren de motorrijtuigenbelasting te verhogen. We willen de Zeeuwse automobilist daarbij recht in de ogen kunnen aankijken. Dat betekent dat we erop zullen toezien dat er een goede besteding komt van de extra gelden voor Zeeland. En dat is een belofte aan alle Zeeuwen!

Fractievoorzitter Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink