18 maart 2016

Provinciale Impuls Wonen staat open voor inwoners Zeeland

De Provinciale Impuls Wonen (PIW) geeft de mogelijkheid aan de inwoners van Zeeland om subsidie te krijgen voor sloop of aanpassing van hun woning. De PvdA steunt het uitgangspunt van deze regeling. We zijn tevreden dat ondernemers, dorpsraden en particulieren worden geprikkeld om te investeren in onder andere duurzaamheid. Zo leidde drie miljoen euro aan subsidies tot ongeveer 28 miljoen aan investeringen.

Voor de PvdA staat centraal dat de inwoners van Zeeland de kans moeten krijgen om mee te doen aan de PIW. Het college legt de nadruk op goede communicatie. Zo komen dorpsraden naar de provincie en gaan mensen van provincie naar de dorpsraden. We zien verder dat het aantal aanvragen voor de PIW steeds verder stijgt.