Provinciaal Jeugddebat

Door Corina van der Vliet op 20 november 2019

“Ik had meer aan het woord willen zijn, de fractiegenoten waren mij steeds voor”, zei één van de deelnemers aan het Zeeuws Jeugddebat. “Wij als jonge mensen hebben veel creatieve ideeën”, zei een ander. “Er worden beslissingen genomen over onze toekomst.”

Door het NJR Nationaal Jeugddebat werd vanmiddag in het provinciehuis het Provinciaal Jeugddebat georganiseerd. 64 leerlingen van verschillende Zeeuwse scholen, ingedeeld in 4 fracties. Vanochtend binnen de fracties, gemakshalve A, B, C en D genoemd, nagedacht en een voorstel en presentatie voorbereid. De presentaties en het debat vonden vanmiddag plaats in de Statenzaal. Trees Janssens (Partij voor de Dieren), Gerwi Temmink (GroenLinks) en ik zelf waren aanwezig om met deze leerlingen in debat te gaan.

Fractie A ging voor goedkoper en duurzaam openbaar vervoer. Het liefst gratis openbaar vervoer voor alle leerlingen. De daken van de stations vol leggen met zonnepanelen en elektrisch gaan rijden. Een trein door heel Zeeland zou helemaal mooi zijn maar de leden van fractie A gaven zelf al aan dat hiervoor geen geld is.

Fractie B had nagedacht over de isolatie van oude woningen. Duurzaam omgaan met energie. Een organisatie opzetten om huurders en huiseigenaren hierover te adviseren. Welke professionals moeten dan in zo’n organisatie zitten? Is nagedacht over een planning? Het is zeker een sympathiek voorstel, met name het onderdeel ‘bewustwording’. De suggestie om een koppeling te maken met het bestaande energielabel werd door de fractie omarmt.

‘Buurten bij de boer’ was een onderdeel van het voorstel van fractie C. De boeren van nu gaan, aldus deze fractie, een onzekere toekomst tegemoet. Er komen te weinig nieuwe boeren. Fractie C pleit voor het op een positieve manier in beeld brengen van de boeren. Duurzaam boeren, niet boeren ten koste van de natuur. Meer aandacht voor (het werken binnen) de akkerbouw en veeteelt binnen het onderwijs. Stages en werkbezoeken organiseren.

Tenslotte fractie D. Deze fractie gaf aan dat leerlingen meer kennis willen hebben over duurzaamheid en klimaat. Excursies naar bedrijven, meelopen bij deze bedrijven. Zelf ideeën ontwikkelen en inbrengen. Betrokken zijn bij de besluitvorming. Het gaat immers over een duurzame toekomst voor de huidige jeugd. Op de vraag welke jongeren willen meedenken en meepraten als het om duurzaamheid gaat gingen veel handen de lucht in. Precies geteld heb ik ze niet maar ik denk zo’n 50% of meer.

Mijn conclusie is dat deze jongeren enthousiast en creatief bezig zijn geweest. Fantastisch en waardevol. Een dikke vette pluim. Ik ga niet alleen het inhoudelijke debat onthouden, maar zeker ook de passie en gedrevenheid die ik heb gevoeld. Dit gevoel wil ik graag overbrengen. Volgende jeugddebat live uitzenden? Dan kan iedereen er van genieten.

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet

Corina van der Vliet

“Ik ben Corina van der Vliet-Hart, 52 jaar, getrouwd en moeder. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle. Gericht op samenwerking, sociaal en enthousiast. Hobby’s zijn wandelen, kijken naar sport en vind ik het leuk om te schrijven. • Iedereen is welkom in Zeeland. • Jongeren groeien met plezier op. • Onbebouwde

Meer over Corina van der Vliet