15 september 2015

Prinsjesdag 2015: “Samen vooruit!”

Een samenleving waarin we niet alleen aan onszelf denken maar naar elkaar omkijken. Dat is wat de Partij van de Arbeid wil voor Nederland. Op Prinsjesdag laten we zien hoe dat eruit ziet. Nu de economie weer groeit, huizen weer verkocht worden en steeds meer mensen een baan vinden, is de tijd aangebroken dat iedereen dat gaat voelen.

Tienduizenden mensen die nu thuis zitten, vinden een baan omdat het goedkoper wordt om ze aan te nemen. Ook houden we volgend jaar meer geld over in de portemonnee – mensen met een klein of normaal inkomen het meest. Ouderen in verpleeghuizen krijgen een prettiger leven doordat er meer tijd komt voor persoonlijke aandacht . En voor alle ouders wordt het leven makkelijker dankzij langer verlof voor vaders en goedkopere opvang.

Samen vooruit. Dat is de opdracht voor Nederland. Dat is de Partij van de Arbeid.

Prinsjesdag in zes hoofdpunten

1. De economie groeit weer
Economisch is er sprake van een keerpunt, het gaat echt weer beter met Nederland. Inkomens groeien, investeringen trekken aan en er worden weer meer huizen verkocht. De groei dit jaar komt op 2,0%, volgend jaar op 2,4%. Dat is 0,5% hoger dan in het Eurogebied. Nederland loopt weer voorop in Europa. Nu is de tijd aangebroken dat iedereen dat gaat voelen.

2. We scheppen meer banen
De PvdA wil dat iedereen een kans heeft op een goede baan. Het aannemen van mensen moet dus aantrekkelijker worden gemaakt. Daarnaast willen we dat mensen die al werk hebben meer overhouden in hun portemonnee, met name voor mensen met een bescheiden inkomen. Dat zit allemaal in de Prinsjesdagplannen. Er komen 100.000 banen bij mede dankzij de belastingherziening.

3. De lonen stijgen, voor mensen met klein inkomen het meest
We hebben het belastingstelsel herzien met een dubbel doel. Allereerst willen we meer banen door het aannemen van mensen goedkoper te maken. Daarnaast willen we dat mensen met de laagste lonen het meest zouden profiteren. Werknemers met een gewoon en klein salaris gaan er daarom het meest op vooruit. Gemiddeld gaat het om 800 euro per persoon.

4. Er komt meer tijd en aandacht voor ouderen in verpleeghuizen
Wij willen dat er meer tijd en aandacht is voor ouderen in verpleeghuizen. Dat doen we door ruim 200 miljoen vrij te maken voor zorg en dagactiviteiten. Denk aan het maken van een wandeling of het doen van boodschappen. Hierdoor worden zorgverleners minder belast en wordt het leven van ouderen in verpleeghuizen prettiger.

5. Er komt langer ouderschapsverlof voor partners
Wij willen dat beide ouders een rol kunnen spelen in de zorg voor kinderen. Voor partners kan het nu lastig zijn om er te zijn thuis vanwege de noodzaak te werken. Het kraamverlof voor partners gaat daarom van 2 naar 5 dagen. Het gaat om ca 165.000 partners per jaar die meer tijd krijgen voor hun gezin na de geboorte.

6. De kinderopvang wordt goedkoper
Kansen voor kinderen. Dat is wat wij willen. Kinderopvang, ook al zijn het maar een paar uurtjes, draagt bij aan de ontwikkeling van een kind. Ook willen we dat ouders het gezinsleven kunnen combineren met een baan. Daarom wordt de kinderopvang goedkoper. Als de ene ouder bijvoorbeeld werkt als politieagent en de ander als verpleegkundige dan betaal je volgend jaar 100 euro minder aan kinderopvang per maand. Ook zorgen we dat alle peuters, ook die van alleenverdieners of niet-werkende ouders, die nu niet naar de opvang gaan ook die kans krijgen. De gemeenten (die zijn hiervoor verantwoordelijk) krijgen daarvoor fors meer geld.