Door op 10 februari 2017

P x Q voor de Regionale Uitvoeringsdienst

Vandaag bespreken we de invoeringsnota van het besluit om P x Q in te voeren. De invoering leidt tot een uniform kwaliteitsniveau voor de uitvoering van taken die zijn ondergebracht bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland. Deze nota moet ertoe leiden dat de RUD haar taken nog efficiënter en beter kan uitvoeren. Er zijn spanningen waarneembaar. Aan de ene kant de noodzaak van een goede vergunningverlening en handhaving (de inhoud van het takenpakket van de RUD) en aan de andere kant de sterk op financiën georiënteerde houding van met name de (gemeente)bestuurders. Natuurlijk is het voor gemeentebesturen niet leuk om te handhaven, maar het risico van verwaarlozing van taken en het vooral bezig zijn met wie of wat moet betalen is dan levensgroot, zoals we dat helaas ook bij de Veiligheidsregio Zeeland hebben gezien.

Wij zijn uiteraard ook voor om de implementatie van de P x Q systematiek gefaseerd in te voeren. De taken van de RUD zijn zeer uiteenlopend en in de toekomst is de verwachting dat er steeds meer taken zullen bijkomen! Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen en voorkomen dat bedrijven de regels naast hun neerleggen, de veiligheid van de Zeeuwse bevolking moet goed geborgd zijn met de RUD Zeeland.

We staan achter de ingebrachte zienswijze van het college en kunnen in hoofdlijnen instemmen met deze nota. Wel hebben wij nog een vraag aan de gedeputeerde. Is er al meer duidelijkheid over de interpretatie van de ondermandatering van de Brzo (Besluit risico’s zware ongevallen) VTH-taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving), die mogelijk worden weggehaald bij de ‘gewone’ RUD?

Statenlid Bayram Erbisim