Amendement ‘Beleidsnota verbonden partijen’ (15-07-2016)