Door op 15 juli 2016

Overstijging WNT tegen gaan

Voor ons ligt de beleidsnota verbonden partijen van de provincie Zeeland. Wij als PvdA-fractie kunnen in hoofdlijnen instemmen met deze nota. Het biedt de juiste kaders en afwegingen om met verschillende partijen in zee te gaan. Daarnaast is deze nota een goede uitwerking van een integraal benadering, hoe om te gaan met verbonden partijen binnen de provincie die een publieke en maatschappelijke belang dienen.

De beloningen in de aan de overheid gerelateerde bedrijven en instellingen moeten volgens de Partij van de Arbeid Zeeland voldoen aan de uitgangspunten van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De PvdA-Statenfractie kaartte dit onderwerp vorig jaar al aan bij de behandeling van Jaarstukken Zeeland Seaports N.V.Graag zouden we bij deze nota de volgende kanttekening willen plaatsen. Twee stuks tekst zouden we verwijderd willen hebben. Namelijk dat bij overige deelnemingen punt D wordt verwijderd en bij het resumerende vlak, over een beloning hoger dan de WNT. Bestuurders, ook van verbonden partijen die gesteund worden met belastinggeld en waar het belastinggeld aan wordt uitgegeven, moeten niet meer verdienen dan de WNT. Daarom dienen wij, samen met GroenLinks en de SP, een amendement in om het Statenvoorstel op deze twee punten te wijzigen.

Statenlid Bayram Erbisim

Amendement ‘Beleidsnota verbonden partijen’ (15-07-2016)

Het amendement werd gesteund door de PvdA, de SP, GroenLinks, PVV en 50PLUS. Helaas was dit onvoldoende steun om het amendement aangenomen te krijgen.