25 november 2016

OV? Op naar een inclusieve samenleving!

Veel gaat goed in het Zeeuwse openbaar vervoer. Natuurlijk willen we meer volle bussen en zou de aansluiting hier en daar wat beter kunnen, maar veel gaat goed. We spraken vrijdag 25 november in de Statencommissie Economie over de knelpunten, dingen die beter kunnen. Wij willen toe naar een inclusieve samenleving. De haltes, samenwerking bij het openbaar vervoer, de haltetaxi en de buurtbus verdienen op dit punt extra aandacht. Daarom stelden wij de volgende vragen aan gedeputeerde Harry van der Maas (SGP):

Bushaltes
De insprekers hebben de nadruk gelegd op de bushaltes aanpassen, daar zijn wij het als PvdA-Statenfractie mee eens. Vragen: Is de gedeputeerde bereid om een leidende rol te spelen in het aanpassen van de bushaltes? Door een nieuw halteplan te ontwikkelen met daarin hoe de Zeeuwse bushaltes aan te passen voor alle inwoners van Zeeland en een samenwerking te weeg te brengen tussen Connexxion, de Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland?

Haltetaxi
De haltetaxi is het sluitstuk van het openbaar vervoer in Zeeland. Weggevallen buslijnen zijn vervangen door een haltetaxi, waar mensen van tevoren voor kunnen bellen. Bij de afgelopen begrotingsbehandeling hebben we gevraagd naar het gebruik van de haltetaxi. De gedeputeerde antwoordde dat de haltetaxi weinig wordt gebruikt en niet opgebruikte gereserveerde middelen zijn teruggevloeid naar de algemeen reserve. Is de gedeputeerde het met ons eens dat de haltetaxi te weinig bekendheid geniet en hij actief de haltetaxi kan promoten? Is hij het ook eens dat middelen voor de haltetaxi bij het openbaar vervoer horen? En wil hij toezeggen dat toekomstige overschotten bij de haltetaxi ingezet zullen worden voor het openbaar vervoer, zoals het aanpassen van bushaltes?

Buurtbus
Sommige buurtbussen zijn succesvol. Anderen juist niet, kan de gedeputeerde daar iets over zeggen? Waarom trekt de lijn Kerkwerve naar Zierikzee bijna geen mensen, terwijl de lijn Oud-Sabbinge Goes druk bezocht is? Wat gaat met de lijn Kerkwerve-Zierikzee gebeuren? Worden successen van buurtbussen voldoende gedeeld?

Samenwerking
Hoe verloopt de samenwerking tussen het WMO-vervoer, de haltetaxi, de buurtbus en de reguliere lijnen?

Statenlid Ralph van Hertum