Door op 18 februari 2015

Oprichting ombudsteam Terneuzen

Donderdag 19 februari zal de oprichting van het ombudsteam van de PvdA Terneuzen plaatsvinden in café ‘De Paerdestal’ aan het  Tuinpad 16&18 in Terneuzen. De avond begint om 19:30 uur. PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi zal tijdens de avond ook aanwezig zijn, evenals gedeputeerde Ben de Reu. Ook zijn de PvdA-kandidaten op de lijsten voor Provinciale Staten en waterschap Scheldestromen Bayram Erbisim, Ron de Kort, Frank van Oorschot, Anita Pijpelink, Jan Schaalje en Joyce Vermue van de partij!

Ombudsteam
Met een actief ombudsteam wil de PvdA concreet iets kunnen beteken voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Wie in de knel raakt door bezuinigingen, vastloopt in de regels of even door de bomen het bos niet meer ziet, kan terecht bij het Ombudsteam van de Partij van de Arbeid in Terneuzen. De mensen van het team kunnen de weg wijzen. Met allerlei vragen kunnen mensen bij het Ombudsteam terecht. Bijvoorbeeld bij problemen met de huisbaas, woningcorporatie of het energiebedrijf, of vragen over hun uitkering of het aanvragen van thuishulp. De mensen van het Ombudsteam verdiepen zich in de wet- en regelgeving van uw probleem en ze weten goed de weg naar de instanties.

Hoe werkt het? Via een eenvoudig telefoontje of mailtje kan het team mensen op weg helpen of als het nodig is meer voor iemand betekenen. Zoals het maken van een afspraak bij een instantie of het schrijven van een bezwaarschrift. Samen houden ze de voortgang in de gaten. Ze zorgen ervoor dat de vraag op de juiste manier bij de juiste persoon van de juiste instantie terechtkomt. Als het ombudsteam merkt dat een bepaald probleem vaak opduikt, of dat een regeling niet goed werkt, wordt het aangekaart, bijvoorbeeld via de gemeenteraadsfractie, de Statenfractie of aan de PvdA in de Tweede Kamer.

Hulp van het Ombudsteam is gratis en voor iedereen, ook voor niet-leden van de PvdA. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. In het ombudsteam staan vrijwilligers binnen én buiten de partij klaar om mensen te helpen met wat men soms ‘kleine problemen’ noemt. Noem ze klein, maar het gaat hier wel om grote ergernissen: overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, allemaal zaken die mensen dagelijks raken.

Tijdens de bijeenkomst donderdag zal Lutz Jacobi de leden van het aanstaande ombudsteam ter aanmoediging toespreken. Ook hopen we dat er leden van andere Zeeuwse ombudsteams aanwezig zijn om good practices te delen.

Aanmelden
De bijeenkomst donderdag 19-2 in café ‘De Paerdestal’ is voor iedereen gratis toegankelijk. Voor de organisatie is het handig om te weten hoeveel mensen aanwezig zijn, dus graag even een mailtje via fvoorschot@hotmail.com naar Frank van Oorschot. Wij hopen op een gezellige en goede avond en hopen velen van jullie te mogen verwelkomen!