Onze kust is geen beleggingsobject

Door Anita Pijpelink op 13 maart 2019

Vandaag heeft Tweede Kamerlid Henk Nijboer Kamervragen gesteld over het opkopen van Zeeuwse woningen voor vakantieverhuur. Nijboer: “De PvdA wil dat iedereen zeker kan zijn van een betaalbare woning. Zeeuwse kustplaatsen als Cadzand, Groede en Breskens dreigen van mooie dorpen om in te leven meer en meer vakantieparken te worden. De PvdA vindt dat de huizen in de Zeeuwse kustplaatsen in de eerste plaats beschikbaar moeten zijn voor mensen die er zijn opgegroeid en mensen die er daadwerkelijk willen wonen, in plaats van voor beleggers. Daarom wil ik dat de minister in actie komt en maatregelen neemt om beleggers te ontmoedigen en inwoners te helpen.”  Ook Anita Pijpelink, fractievoorzitter van de PvdA in Zeeland hoopt er maatregelen worden genomen: “De Zeeuwse kust is geen beleggingsobject”. Vorige maand was PvdA-leider Lodewijk Asscher in Cadzand om met eigen ogen te zien wat de gevolgen van de vakantieverhuur zijn voor de bewoners van de kustplaatsen.

Hieronder de Kamervragen die Henk Nijboer (PvdA) heeft gesteld en aan de minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties over het opkopen van Zeeuwse woningen voor vakantieverhuur:

1. Kent u het bericht ‘Vakantievierders in woonwijken groeiend probleem in Cadzand’?

2. Bent u het met mij eens dat dorpen aan de Zeeuwse kust zoals Cadzand, Groede en Breskens langzaam lijken te veranderen in vakantieparken?

3. Ziet u met de PvdA dat hierdoor de leefbaarheid in de dorpen onder druk staat? Bent u het met de PvdA eens dat de dorpen er primair voor de mensen die er wonen zijn en niet voor beleggers?

4. Deelt u onze zorgen dat steeds meer woningen in kustplaatsen worden opgekocht door beleggers die de woning niet permanent bewonen maar gebruiken als tweede huis en verhuren als vakantiewoning? Kunnen de inwoners die opgroeiden in de kustdorpen daar nog wel allemaal blijven wonen of wordt het voor hen onbetaalbaar?

5. Bent u het met mij eens dat huizenprijzen hierdoor stijgen, er een gebrek ontstaat aan betaalbare woningen en hierdoor oorspronkelijke Zeeuwen in het nauw worden gedreven? Zo ja, wat gaat u doen om deze Zeeuwen te helpen?

6. Bent u het met mij eens dat het onwenselijk is dat woningen tegen de regels in commercieel worden verhuurd? Zo ja, waarom wordt er niet gehandhaafd? Wat gaat u doen om te zorgen dat dit niet langer gebeurt?

7. Deelt u de mening dat huizen in de Zeeuwse kustplaatsen in de eerste plaats beschikbaar moeten zijn voor oorspronkelijke Zeeuwse bewoners en mensen die er graag willen wonen in plaats van voor beleggers? Zo ja, bent u bereid maatregelen te nemen en beleggers te ontmoedigen om dit tegen te gaan?

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink