Door op 3 juli 2015

Onderzoek naar Sloeweg

Het rapport opgesteld door onderzoeksbureau Necker van Naem bevat een heldere en scherpe analyse. Een stevig rapport met stevige conclusies. Hoe heeft het toch zo ver kunnen komen? Een budget van 100 miljoen euro dat als symbool, een dogma, functioneerde in plaats van een instrument van beheersing. Politiek wensdenken hebben wij dat als PvdA fractie genoemd. Een projectorganisatie, die voor het project Sloeweg niet stevig genoeg was en ontbeerde aan een stevige control. Lessons to be learned!

Het onderliggende probleem waarop het rapport Necker van Naem wijst is de cultuur binnen de provinciale organisatie. Onze fractie is geschrokken, en ik heb dit ook al in de Statencommissie Bestuur verwoord, van de opmerking in het rapport dat ambtenaren zich niet vrij voelen om vanuit hun professionaliteit te adviseren en zo nodig te escaleren. Er zal echt door het nieuwe college moeten worden geïnvesteerd in een organisatiecultuur waarin voor ambtenaren een veilige omgeving is om vanuit hun professionaliteit zo goed mogelijk het bestuur te kunnen adviseren.

We zullen als Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten ook naar onze eigen rol moeten kijken. Binnen het project Sloeweg was er rolonduidelijkheid, omdat de verdeling van de verantwoordelijkheden onduidelijk waren uitgewerkt. Zoals de heer Sietsma, de onderzoeker van Necker van Naem ook in de Statencommissie Bestuur verwoordde: “Technici bemoeien zich met de uitvoering en de politiek geeft de kaders aan waarin het werk wordt uitgevoerd. Een mooie taak voor de onderzoekscommissie Sloeweg om de rol van Provinciale Staten in relatie tot Gedeputeerde Staten en in relatie tot de ambtelijke organisatie te onderzoeken.”

Het college gaat de aanbevelingen van het rapport Necker van Naem overnemen. Voor 1 oktober 2015 worden Provinciale Staten geïnformeerd over het vervolgtraject. De PvdA-fractie gaat ervan uit dat Gedeputeerde Staten niet vrijblijvend omgaan met de aanbevelingen en dat er rond 1 oktober 2015 een concreet voorstel met in ieder geval een plan van aanpak op welke manier de aanbevelingen worden uitgewerkt.

Fractievoorzitter Annebeth Evertz