29 april 2015

Onafhankelijk onderzoek naar Sabewa

Zoals we vandaag in de PZC hebben kunnen lezen heeft Sabewa € 1,3 miljoen verlies geleden in 2014. De jaarstukken van 2014 en de meerjarenbegroting 2016-2019 zijn nog niet aan alle deelnemende gemeenten aangeboden, maar zijn wel al te downloaden van de site van de gemeente Goes. In de gemeente Kapelle staan de jaarstukken en de meerjarenraming van Sabewa op z’n vroegst eind mei op de agenda.

De begroting van 2016 is door Sabewa sluitend gemaakt door onder meer de structurele bijdrage van de deelnemende partijen te verhogen. Het dagelijks bestuur van Sabewa heeft nu al aangegeven dat de (interne) evaluatie die voor medio 2015 gepland staat mogelijk nog meer negatieve gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdragen. De hoogte van het verlies over 2014 is echter dermate substantieel dat onafhankelijk onderzoek aan de orde is.

De PvdA Kapelle start een lobby onder raadsfracties van de deelnemende gemeenten om in de zienswijze (die de gemeenteraden voor 5 juni a.s. in kunnen dienen) te pleiten voor een onafhankelijke, externe evaluatie van de doelmatigheid van de bedrijfsvoering bij Sabewa in 2014. Als gemeenteraden dreigen we de grip op de financiële bedrijfsvoering bij Sabewa geheel te verliezen als we in juni akkoord gaan met een niet-onafhankelijke interne evaluatie door Sabewa zelf.

Joyce Bommer, fractievoorzitter PvdA Kapelle