Door op 8 mei 2015

Onafhankelijk onderzoek naar bedrijfsvoering Sabewa Zeeland

De PvdA-fracties van de deelnemende partijen in SaBeWa Zeeland pleiten in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraden en het Waterschap Scheldestromen voor het indienen van een zienswijze waarin het AB van SaBeWa verzocht wordt om de evaluatie over 2014 (die medio 2015 gepland staat) uit te laten voeren door een onafhankelijke, externe instantie. Deze brief is op 7 mei verstuurd aan de griffies van de gemeenteraden en het Waterschap.

De directe aanleiding voor een dergelijk onderzoek is het verlies van 1,3 miljoen euro dat SaBeWa in 2014 geleden heeft. In een schrijven van januari 2015 benoemt het dagelijks bestuur van SaBeWa een aantal oorzaken van de problemen in 2014 (met nadruk op de ICT problemen) en vraagt om brede bestuurlijke steun van alle deelnemers voor de toekomst van SaBeWa.

Juist om het vertrouwen in SaBeWa de komende jaren te kunnen behouden of te herwinnen, achten de PvdA fracties het van belang dat er een zorgvuldige analyse plaatsvindt van wat er in 2014 gebeurd is, met concrete aanbevelingen voor de nabije toekomst (en monitoring van de ICT implementatie). Een onafhankelijk, extern onderzoek kan voorkomen dat de deelnemende partijen het gevoel krijgen de financiële grip op de gemeenschappelijke regeling te verliezen en bestuurders veel tijd en energie moeten investeren in het herwinnen van dat vertrouwen. De kaders voor een dergelijk onderzoek worden benoemd in de brief aan de raden/fracties.

Zienswijze SaBeWa Zeeland (06-05-2015)