14 februari 2017

Nollebos-Westduinpark: verleden en heden

Op 22 februari 2017 organiseert de actiegroep Red Nollebos-Westduinpark een bijeenkomst in de Combinatie aan het Pablo Picassoplein 126 in Vlissingen. Aanvang 19:30 uur. Zaal open vanaf 19:10 uur. Einde uiterlijk 22:00 uur.

PROGRAMMA:

19:30: Opening en welkom door Leon Riekwell.

19:40: Lezing door Hans Sakkers over de cultuurhistorische waarde van het gebied.

20:25: Pauze.

20:45: Lezing door natuurgids van IVN over de natuurwaarde van het gebied.

21:20: Stand van zaken na adviesraad van 16 februari 2017, discussie en uitwisseling van ideeën.