Netwerksturing Energietransitie

Door Anita Pijpelink op 3 november 2017

Het doel is fantastisch en waard om naar toe te werken: Een klimaatneutraal Zeeland in 2050. Het middel is netwerksturing en dat lijkt de fractie van de PvdA het meest geëigende instrument om dit doel te bereiken. In een gelijkwaardig partnerschap met andere overheden en maatschappelijke organisaties op weg naar een klimaatneutraal Zeeland. Niet vanuit de ivoren toren als overheidsorgaan, maar gelijkwaardig met elkaar strevend naar hetzelfde doel. Er gebeurt immers al zoveel, ook zonder de inmenging van de provincie. Deze vorm van sturing doet daar én recht aan én zal er in onze optiek voor zorgen dat het eindresultaat beter is als dat de afzonderlijke partners in het netwerk dat in hun eentje hadden moeten doen.

Onze fractie ziet netwerksturing als een aanvulling in het democratisch systeem en danken het college voor deze startnotitie. Er resteren nu nog een paar vragen:

  1. Wat gaat u precies doen? Hoe gaat u acteren in dit netwerk? In welke vorm moeten we dat zien?
  2. Hoe gaat u ons als Provinciale Staten op de hoogte houden?
  3. En als allerbelangrijkste: Hoe gaat de Zeeuwse burger merken dat in dit netwerk gestreefd wordt naar een klimaatneutraal Zeeland 2050?

Tenslotte nog een algemene opmerking. Sinds maart 2015 zijn deze Staten op zoek naar nieuwe wegen in het provinciaal democratisch bestel. Deels omdat ervaringen die ons pijnlijk gewezen hebben op hiaten in het systeem ons daartoe dwongen en deels omdat hedendaags besturen vraagt om gelijkwaardigheid van verschillende partners waarbij overheden niet meer boven, maar naast andere partners staan. Toegegeven, de schaarste aan financiële middelen helpt ook, maar (en het is misschien niet aan mij) ik wil vanaf deze plek aangeven dat ik met bijzonder veel respect en vertrouwen kijk naar hoe de Staten van Zeeland, wij dus, dit traject en deze zoektocht momenteel aangaan. Het vraagt nieuwe kaders en hier en daar wat loslaten en vanuit vertrouwen werken. Ik zie dat om ons heen ontstaan en gebeuren. Aan het college de oproep om vooral goed en liever teveel dan te weinig met ons te communiceren over het proces dat gelopen wordt.

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink