2 november 2014

Natuurwerkdag 2014

Op zaterdag 1 november jongstleden waren overal in Nederland vrijwilligers actief om natuur en landschap een opknapbeurt te geven. Ook in Zeeland staken honderden mensen de handen uit de mouwen. Op een aantal plaatsen staken hier ook PvdA-ers de handen uit de mouwen. Frits de Kaart en Willem Sanderse hielpen bij het wilgen knotten in Kapelle en bij de Zwaakse Weel. Anton van Haperen en Maarten Rossen deden mee bij het verwijderen van gemaaide ruigte van de broedvogeleilandjes in het Noordervroon bij Westkapelle (zie foto’s).

Natuurbeheer is natuurlijk primair de taak voor professionele beheerders als het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat burgers bij dit beheer betrokken worden. De Natuurwerkdag is een mooi voorbeeld hoe dat kan. Het is niet alleen gezond om af en toe eens de handen uit de mouwen te steken. Het vergroot ook de betrokkenheid van mensen bij hun omgeving. En tussen de bedrijven door komen mensen ook met elkaar in gesprek over de natuur en de soms lastige dilemma’s waarmee natuurbeheerders geconfronteerd worden.

Volgend jaar is de PvdA weer letterlijk en figuurlijk van de partij bij de Natuurwerkdag 2015!

Natuurwerkdag 2014